Over de salon

De salon is gelegen vlakbij het station te Bodegraven op het kruispunt van de Vrijenesse.
De kapster blijven zich ontwikkelen doormiddel van trainingen in de salon en buiten de salon. Alle trainingen zijn gericht op verdere verfijning van de vaardigheden, zoals knip- en kleurtechnieken. Maar ook styling en persoonlijke ontwikkeling komen aan bod in deze kapsalon.

Eén van de leuke dingen aan het werken bij kapsalon Trendline is dat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en niet te veel druk op tijd en werkzaamheden wordt gezet in een huiselijke sfeer.

 

 

 

 

 

 

Privacy beleid Kapsalon Trendline

Hierbij treft u onze privacyverklaring volgens de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U krijgt inzicht in wat wij doen met je gegevens en hoe wij dat doen. 

De salon:

Kapsalon Trendline is gevestigd aan de Vrijenesse 140, 2411 GS in Bodegraven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in deze verklaring.

Kapsalon Trendline

Vrijenesse 140

2411 GS Bodegraven

Tel: 0172-610860

Joost de Vos is de functionaris gegevensbescherming van Kapsalon Trendline.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geslacht
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoon
E-mailadres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere gegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze aankondigingen/nieuwsbrief en/of aanbiedingmailing
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Kapsalon Trendline verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Besluitvorming:

Kapsalon Trendline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kapsalon Trendline) tussen zit.

Hoelang worden de gegevens bewaard:

Kapsalon Trendline bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Personalia > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Adres > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven.

Delen met derden:

Kapsalon Trendline verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevensbescherming (AVG).

Cookies:

Kapsalon Trendline gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens maken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kapsalon Trendline wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Kapsalon Trendline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marja of Joost in de salon.